REKRUTACJA TRWA

24h          Technik AdministracjiZawody dostępne dla posiadacza dyplomu:

 • technik administracji,
 • pracownik administracyjny,
 • sekretarka,
 • operator wprowadzania danych,
 • asystent ds. statystycznych,
 • pracownik biurowy,
 • pracownik kancelaryjny

 • Kwalifikacje:

 • A/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • EKA. 01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 •                    Aplikuj


            Technik Archiwista  Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:

 • technik archiwista,

 • Kwalifikacje:

 • AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
 • AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych
 • EKA. 02. Organizacja i prowadzenie archiwum
 • EKA. 03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

 •                    Aplikuj


            Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Kwalifikacje:

 • MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 • BPO. 01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 •                    Aplikuj


            Technik Informatyk  Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:

 • technik informatyk,
 • administrator baz danych,
 • administrator systemów komputerowych,
 • programista,
 • projektant stron internetowych (Webmaster),
 • administrator sieci informatycznej,
 • konserwator systemów komputerowych i sieci,
 • operator sprzętu komputerowego,


 • Kwalifikacje:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 •                    Aplikuj


            Technik Rachunkowości  Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:

 • technik rachunkowości,

 • Kwalifikacje:

 • A/AU.36. Prowadzenie rachunkowości
 • A/AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 •                    Aplikuj


  Nauka na odległość


  W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Policealna Szkoła w Lubinie/Policealna Szkoła w Dzierżoniowie przechodzą w tryb nauczania zdalnego.

  Ponadto informujemy, że w związku z decyzją Premiera Rzeczpospolitej Polskiej o przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych w całej Polsce, szkoły pozostaną zamknięte do dnia 14 kwietnia br.

  W związku z epidemią koronawirusa obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły i boisk szkolnych.

  Koronawirus: Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte


  Koronawirus: nowe zasady bezpieczeństwa


  Koronawirus: informacje i zalecenia


  Zawieszenie zajęć: od 12 marca do 24 marca 2020r  Informacje

  Nauka w Szkole trwa dwa lata (4 - semestry). Program realizowany jest w systemie zaocznym podczas sesji konsultacyjnych (sobota, niedziela) oraz w drodze samokształcenia. SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ.

  Wymagane dokumenty:
  - świadectwo ukończenia szkoły średniej
  - podanie Zapisy ONLINE
  - dwa zdjęcia
  Brak przeciwwskazań do nauki

  Absolwenci po ukończeniu Szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej (państwowe świadectwo), a po zdaniu kwalifikacji słuchacze otrzymują tytuł - dyplom technika. Absolwent z dyplomem Technika otrzymuje EUROPASS - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa nabyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe.  Terminarz

  email: rolbud@mojaszkola.com.pl