Zawód: TECHNIK INFORMATYK,

                 symbol 351203

1. Systemy operacyjne
2. Urządzenia techniki komputerowej
3. Sieci komputerowe
4. Witryny i aplikacje internetowe
5. Systemy baz danych
6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej
7. Język angielski zawodowy w branży informatycznej
8. Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
10. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
11. Administracja bazami danych
12. Programowanie aplikacji internetowych
13. Podstawy przedsiębiorczości*
14. Praktyka zawodowa

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (E.12.)
odbywa się pod koniec II semestru.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (E.13.)
odbywa się pod koniec III semestru.
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (E.14.)
odbywa się pod koniec IV semestru.